Workshop: ‘Professionele autonomie; een vloek of zegen?’

Meer dan voorheen nemen jeugd- en gezinsprofessionals samen met jongeren en gezinnen besluiten in vaak complexe situaties. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn professionele autonomie en professionele ruimte. Maar wat houdt dat eigenlijk in binnen de dagelijkse praktijk?

Hoe autonoom kun jij zijn binnen je werk? Hoe benut je professionele ruimte? Hoe laat jij het beste van jezelf zien ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor jouw cliƫnt(en)? Tijdens deze interactieve workshop verdiepen we ons in deze vragen. We gaan op zoek naar de betekenis die jij aan autonomie en professionele ruimte geeft binnen jouw (werk)context. We verkennen de grenzen en vooral de mogelijkheden voor het optimaal benutten ervan: hoeveel ruimte krijg ik, neem ik en benut ik in samenwerking met anderen? En hoe beweeg ik me daarbij binnen bestaande kaders?

We geven een korte inleiding op het thema en gaan in op de diversiteit aan opvattingen
hierover die naar voren kwamen tijdens een twintigtal interviews. Vervolgens gaan we
met elkaar in gesprek.

Achtergrond Liesbeth, Hans & Marianne:

  • Liesbeth van Hoof: gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist, supervisor NVO, trainer en gespreksleider moreel beraad.
  • Hans Timmerman: werkzaam als jeugdbeschermer, werkbegeleider en trainer opleidingen bij Jeugdbescherming Brabant (JBB) en Jeugdzorgleert, en gespreksleider Moreel beraad.
  • Marianne Jacobs: Master gedragswetenschapper en momenteel werkzaam als programmamanager Expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg, trainer en gespreksleider moreel beraad.
error: Beschermde content