Top tien beschermende factoren

Voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen

Leidraad voor jeugdbeleid

Positief jeugdbeleid, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar zou dat beleid zich op moeten richten? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarvoor gekeken naar wat bekend is over de beschermende factoren in het opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Deze brochure schetst de bevindingen van de tien meest belangrijke factoren die daarbij naar voren komen. Deze ‘top tien’ is gebaseerd op theorie en onderzoek naar factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugd en interventies die daarop gericht zijn.

Focus op praktijk

In de laatste decennia is het jeugdbeleid en de praktijk  van de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg sterk gericht geweest op het aanpakken van risicofactoren en problemen. Het besef groeit dat een sterkere oriëntatie op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen bijdraagt aan een positief  jeugdbeleid.

Daarvoor is inzicht nodig in de factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling en tegenwicht kunnen bieden aan risico’s waaraan  jeugdigen blootgesteld worden. Deze brochure zet de belangrijkste factoren op een rij.

Meerwaarde van de brochure

De brochure biedt beleidsmakers en praktijkwerkers belangrijke aanknopingspunten voor de in te zetten activiteiten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze geeft in kort bestek aan waar die activiteiten op gericht moeten zijn. Ook laat de brochure  zien welke wetenschappelijke basis daaraan ten grondslag ligt. Het biedt daarmee een fundament voor de verdere, concrete invulling van een positief jeugdbeleid.

Deze brochure is de downloaden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor wie niet in de uitgebreide theoretische verantwoording geïnteresseerd is, is een korte versie beschikbaar.

error: Beschermde content