Workshop: ‘Welke pet heb ik op? Over beroepsethiek en rolintegriteit.’

Als jeugdprofessional vervul je verschillende rollen: hulpverlener, behandelaar, diagnosticus, adviseur en beslisser.

De beroepscode roept je op om bewust stil staan bij de verschillende rollen. Voorkomen moet worden dat onze rol onduidelijk is voor betrokkenen, tot misverstanden leidt of inbreuk maakt op de vertrouwensrelatie. Ben jíj je altijd bewust van welke ‘pet’ je op hebt?

In deze workshop staan we stil bij de verschillende petten, wordt duidelijk wie je cliënt is en met wie je gegevens mag delen over de cliënt en ontdek je hoe de beroepscode jou aanknopingspunten biedt om zorgvuldig te handelen. Er is veel aandacht voor casuïstiek in de dagelijkse praktijk.

Achtergrondinformatie Rosalinde Visser:
Rosalinde is als jurist gespecialiseerd in beroepsethiek en gezondheidsrecht en werkzaam bij het NIP. Ook is zij docent recht en ethiek bij verschillende postmaster opleidingen op het terrein van jeugdzorg en onderwijs. En geeft zij workshops over beroepsgeheim en privacy.

error: Beschermde content