Workshop: ‘Sterk in praten met kinderen over geweld in huis’

Praten met kinderen die in lastige gezinssituaties verkeren wordt steeds belangrijker. Terecht, kinderen verdienen ook een stem! Een stem om te vertellen wat zij van iets vinden, hoe zij het zien en ervaren. En een stem om te reageren op besluiten die de hulpverlener in het belang van het kind gaat nemen of heeft genomen.

Maar hoe geef je kinderen deze verdiende stem? Hoe kun je zo’n gesprek aangaan, wat moet je vragen, wat juist niet, wat voor vragen stel je überhaupt? Herkenbaar? Deze workshop biedt handvatten om kinderen op een adequate manier te betrekken als serieuze gesprekspartner.

Achtergrondinformatie Lenneke Winder:
Lenneke is orthopedagoog en werkt als gedragswetenschapper bij gemeente Alkmaar, afdeling Jeugd. Voorheen werkte zij als gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Haaglanden en sprak veel met kinderen over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld. Vanuit die ervaring geeft zij trainingen over het praten met kinderen over kindermishandeling.

error: Beschermde content