Sprekers & Workshops

Sprekers

Mark Tuitert | ‘Dromen èn doelen realiseren’ (LIVE & ONLINE)
Mark legt een duidelijke link tussen topsport en het ondernemerschap. Hij zal thema’s uitlichten over omgang met tegenslagen, persoonlijk leiderschap, stoïcijnse mindset, teamwork, onzekerheid en doelmatig werken.

MEER INFO OVER MARK

 

 

An Gaiser | ‘Optimale impact met non-verbale communicatie’ (LIVE & ONLINE)
Hoe zorg ik dat ik congruent een boodschap uitstraal naar bijvoorbeeld mijn leidinggevende, maar ook naar de gezinnen waar ik mee werk. Welke non-verbale informatie ligt verborgen in je gezicht ten aanzien van je impact en communicatiebehoeften. Samen met jou reflecteert An over hoe je deze informatie kunt gebruiken om je impact te vergroten.

MEER INFO OVER AN

 

Peter Dijkshoorn | ‘Beweging van 0’ (LIVE & ONLINE)
De Beweging van 0 is een groeiende groep professionals die kiest voor ambities in het werk. Niet alleen het werk vandaag goed doen, maar ook ervoor zorgen dat we ons werk over een jaar nóg beter kunnen doen. Het is een keus vanuit de wens het beste voor kinderen en gezinnen te betekenen en daar steeds beter in te worden. Het is een keus voor plezier in het werk.

MEER INFO

Workshops

Waar liggen jouw interesses? Op de Dag van de Jeugdprofessional 2022 bepaal je zelf welke workshop je bezoekt.

Harmke Bergenhenegouwen | Workshop: ‘Samen op zoek naar de juiste hulp’ (LIVE & ONLINE)
Het lijkt zo eenvoudig en logisch om sámen met kinderen en ouders te beslissen over passende en tijdige jeugdhulp. In de praktijk blijkt het echter enorm lastig en ontzettend belangrijk. Hierbij kan de richtlijn ‘samen beslissen over passende hulp’ een handig hulpmiddel zijn.

MEER INFO

 

Ambassadeurs Jeugd | Workshop: ‘Professionele ongehoorzaamheid?’ (ALLEEN LIVE/FYSIEK)
Als jeugdzorgwerker wil je doen wat nodig is om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd is dat niet altijd vanzelfsprekend, omdat de hulp niet is ingekocht door de gemeente of de werkwijze van je organisatie daar niet bij aansluit. Hoe zorg je er dan voor dat je toch je doel bereikt?

MEER INFO

 

Mascha Struijk | Workshop: ‘Professional vanuit je hart’ (LIVE & ONLINE)
Welke visie heb jij op hulpverlening? Want je visie stuurt je handelen. Ben jij je bewust van wie je bent en waar je voor staat? Lukt het jou in de drukte, hectiek en regelgeving om bij jezelf te blijven en te werken op een manier waar je zelf in gelooft? Wat voor professional wil je zijn? En hoe geef je dat vorm in de praktijk?

MEER INFO

 

Karen Poot | Workshop: ‘Een ‘ronde’ kijk op autonomie’ (ALLEEN LIVE/FYSIEK)
De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming maken onderdeel uit van de professionele standaard van professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarmee is niet gezegd dat het vanzelfsprekend is om de richtlijnen geregeld bij je werk te betrekken.

MEER INFO

 

Jannie de Jong | Workshop: ‘Sterk in omgaan met intimidatie op social media’ (LIVE & ONLINE)
Jeugdprofessionals hebben regelmatig te maken met agressie, geweld en intimidatie. Steeds vaker laten cliënten zich op social media uit over hun hulpverlener. Wat doe je op het moment dat je in een kwaad daglicht wordt gesteld?

MEER INFO

 

Jurja Steenmeijer | Workshop: ‘Moreel redeneren in de praktijk’ (LIVE & ONLINE)
Eén van de kaders waarbinnen een professional het handelen autonoom vormgeeft bestaat uit de (beroeps)ethische dimensie. Een belangrijke vaardigheid is het relateren van de meer abstracte waarden, normen en beginselen van het beroep aan de concrete situatie van de jeugdige en het gezin. Deze vaardigheid wordt ‘moreel redeneren’ genoemd en is een kernvaardigheid die bij jeugdprofessionals steeds getraind moet worden. In deze workshop wordt ingegaan op het leren en ook blijven oefenen van moreel redeneren aan de hand van casuïstiek.

MEER INFO

 

Liesbeth van Hoof, Hans Timmermans & Marianne Jacobs | Workshop: ‘Professionele autonomie; een vloek of een zege?’ (LIVE & ONLINE)
Hoe autonoom kun jij zijn binnen je werk? Hoe benut je professionele ruimte? Hoe laat jij het beste van jezelf zien ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor jouw cliënt(en)? Tijdens deze interactieve workshop verdiepen we ons in deze vragen. We gaan op zoek naar de betekenis die jij aan autonomie en professionele ruimte geeft binnen jouw (werk)context.

MEER INFO

 

Collegiaal toezicht SKJ | Workshop: ‘Van tucht naar professionele toetsing’ (ALLEEN LIVE/FYSIEK)
Alles over de pilot vernieuwing tuchtrecht: waarbij wordt gestreefd naar een nieuwe vorm van professionele toetsing. Waarbij leren van je fouten, een betere communicatie met je cliënten en voorwaarden tot het leveren van nog betere zorg centraal staan.

MEER INFO

 

De professional op weg naar 2025 | Een tafelgesprek

Het werkveld van de jeugdprofessional is volop in beweging. Er wordt gezocht naar nieuwe werkvormen, met nieuwe professionals. Presentator Yolande de Best gaat in gesprek met Marieke Wijdeven, over de ‘Proeftuinen en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, Inge Kuipers over het project Alle kansen benut én Prof. mr. drs. Mariëlle Bruning vertelt over het onderzoek naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.

Onderzoek naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen (LIVE & ONLINE)
Het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen heeft onlangs heel wat stof doen oplaaien. Prof. mr. drs. M.R. Bruning, hoogleraar Jeugdrecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, bespreekt tijdens de DvdJ dit onderzoek en de conclusies die hieraan verbonden zijn

MEER INFO

 

De Proeftuinen & Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (LIVE & ONLINE)
Eind 2021 is het VWS het project ‘Proeftuinen’ begonnen. Het doel van dit project is, om het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming op de proef te stellen en om binnen de juridische kaders constructief en creatief te zoeken naar gezamenlijke nieuwe werkwijzen, processen en oplossingen. 

MEER INFO

 

‘AlleKansenBenut!’ over zij-instromers, de mogelijkheden en uitdagingen (LIVE & ONLINE)
AlleKansenBenut! zet zich in om het aantal arbeidsplekken voor zij-instromers binnen de jeugdzorg branche te vergroten. Zij doet dit door werkgevers te inspireren en op weg te helpen om op deze manier de groeiende groep toekomstige werknemers zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor hun organisatie. ‘AlleKansenBenut! is een programma van Jeugdzorg werkt!’ 

MEER INFO
error: Beschermde content