Sprekers & Workshops

Sprekers

Margriet Sitskoorn: ‘Het brein en het werk’

Margriet Sitskoorn is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg.

Haar bekendheid dankt ze aan het goed verkochte boek ‘Het maakbare brein’. Margriet verricht onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag. Zij houdt zich vooral bezig met de vraag hoe we onze hersenen kunnen ontwikkelen door ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Naast haar wetenschappelijke werk schrijft zij columns voor verschillende populaire wetenschappelijke bladen en werkt zij mee aan diverse tv-programma’s, zoals De Nationale IQ Test waaraan ze sinds 2007 als deskundige is verbonden.

 

Berthold Gunster: ‘Omgaan met lastig gedrag’

Berthold Gunster is de grondlegger van het ‘Omdenken’. Na zijn opleiding aan de Akademie voor Expressie in Utrecht werkte hij als regisseur en schrijver bij diverse theatergezelschappen. Naast projecten in Nederland creëerde hij bijvoorbeeld ‘Not Your Mama’s Bus’ tour met daklozen in Chicago en ‘Why Is Stas Addicted’ in Oekraïne. Met zijn team geeft hij sinds 2001 trainingen, shows en workshops aan bedrijven en particulieren.

Berthold schreef over zijn gedachtegoed inmiddels een flink aantal bestsellers. Steeds meer mensen en organisaties leren hoe ze in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.

www.omdenken.nl

 

Workshops

Waar liggen jouw interesses? Op de Dag van de Jeugdprofessional 2021 bepaal je zelf welke workshop je bezoekt.

Rosalinde Visser | Workshop: ‘Welke pet heb ik op? Over beroepsethiek en rolintegriteit.’
Als jeugdprofessional vervul je verschillende rollen: hulpverlener, behandelaar, diagnosticus, adviseur en beslisser. De beroepscode roept je op om bewust stil staan bij de verschillende rollen. Voorkomen moet worden dat onze rol onduidelijk is voor betrokkenen, tot misverstanden leidt of inbreuk maakt op de vertrouwensrelatie.

MEER INFO

 

Leony Coppens | Workshop: ‘Sterk in traumasensitief werken.’
Chronisch trauma in de vroege kinderjaren kan leiden tot diverse problemen op verschillende ontwikkelingsgebieden, uitmondend in tal van psychische stoornissen en andere gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Veilige en stabiele relaties met betrokken volwassenen zijn van groot belang voor het herstel van chronisch trauma.

MEER INFO

 

Eva Kuiper | Workshop: ‘De positieve focus in reflectie: toepassingen uit de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken.’
Tijdens deze workshop kun je kennismaken met de theorie en toepassingen van zowel de positieve psychologie als het oplossingsgericht werken. De positieve psychologie is een snelgroeiende wetenschappelijke stroming die gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren.

MEER INFO

 

Marije Verhoeks | Workshop: ‘Haal meer uit de richtlijnen.’
De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming maken onderdeel uit van de professionele standaard van professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarmee is niet gezegd dat het vanzelfsprekend is om de richtlijnen geregeld bij je werk te betrekken.

MEER INFO

 

Lenneke Winder | Workshop: ‘Sterk in praten met kinderen over geweld in huis.’
Praten met kinderen die in lastige gezinssituaties verkeren wordt steeds belangrijker. Terecht, kinderen verdienen ook een stem! Een stem om te vertellen wat zij van iets vinden, hoe zij het zien en ervaren.

MEER INFO
error: Beschermde content