Lauk Woltring | Workshop: ‘Recht doen aan jongens’

Hoe gaat het met jongens? Waar loop je in je werk tegenaan? Wat gaat er goed, en wat gaat er minder goed? Zonder sekseverschillen te overdrijven, kunnen we te midden van ingrijpende sekserolverschuivingen en genderdebatten aandacht geven aan de eigen ontwikkeling en rijping van jongens, zoals de wat langzamere ontwikkeling van hun taalvermogen en daarmee ook zelfreflectie en zelfmanagement.

In het algemeen haken meer jongens dan meisjes af in opvoeding en onderwijs als zij geen perspectief zien. Populisten spelen in op hun wrok. Jongens raken eerder agressief en betrokken bij criminaliteit, drank en drugs. Vaak wordt het gebagatelliseerd: ‘Het zijn nu eenmaal jongens.’ Velen worden conservatiever bij veranderende man/vrouw-verhoudingen, globalisering, woningcrisis, oorlogsdreiging en het verdwijnen van traditionele mannenberoepen, zoals in de landbouw.

Wangedrag moet worden aangepakt, maar kunnen we niet beter ook hun potentieel erkennen en ondersteunen? Hoe dragen wij bij aan aantrekkelijke perspectieven voor jongens? Bij alle diagnoses en protocollen is er dringend behoefte aan een meer integrale benadering met praktische tips en richtlijnen om jongens te helpen met meer plezier hun talenten te ontwikkelen. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

  • Formats in de jeugdzorg: is er voldoende discretionaire ruimte voor een onorthodoxe aanpak? Regels staan soms haaks op hoe jongens, lerend van hun fouten, opgroeien. Passen jongens (vaak met multiproblematiek) hier wel in? Roept dit geen verzet op?
  • Attitude van professionals: liever nieuwsgierigheid en verwondering dan te veel morele oordelen.
  • Feminisering van de jeugdzorg: zijn er genoeg positieve mannelijke voorbeelden? Welke rol spelen vaders en mannen in hun leven? Er zijn sterke vrouwen die uitstekend op jongens inspelen, maar de interactie tussen veel jongens en vrouwelijke professionals hapert nogal eens.
  • Communicatie met jongens: met name hun ‘copinggedrag’, taal en beweging.

Achtergrond Lauk Woltring:
Lauk is schrijver, trainer, coach en gedragsdeskundige. Lees hier meer over Lauk.

Koop nu je ticket, laat je inspireren tijdens de Dag van de Jeugdprofessional op vrijdag 20 september 2024 en ga met je collega’s uit het jeugddomein aan de slag, vanuit de bedoeling! 

TICKET KOPEN    WORKSHOP OVERZICHTSPAGINA

error: Beschermde content