Karen Poot | Workshop: ‘Een ‘ronde’ kijk op autonomie’

Autonomie en bejegening; wat hebben die nou met elkaar te maken? In deze workshop leer je de 4 aspecten van ROND toepassen op jezelf en anderen.

ROND is ontstaan vanuit de praktijk en vanuit de observatie dat elk mens gehoord, gezien en erkend wil worden voor wie hij is. Wat doen ruimte, openheid, nieuwsgierigheid en duidelijkheid (ROND) met de kwaliteit van gesprekken? Hoe zit jij er zelf in? Waar loop je tegenaan? En welke mogelijkheden zie je als je RONDkijkt? Die vragen en nog veel meer komen aan bod in deze interactieve workshop

Achtergrond Karen Poot:
Als logopedist en ambulant begeleider heeft Karen veel ervaring over allerlei vormen van contact maken en de verschillende manieren van communiceren. Het viel haar tijdens haar werk op hoe mensen ‘onderwerp’ werden van ellenlange overleggen waar vooral over hen gesproken werd in plaats van met hen.
Als ervaringsdeskundige weet ze hoe het is om niet gehoord, gezien en/of erkend te
worden. Vanwege de ongelijkwaardigheid van het communiceren op deze manier,
heeft Karen zich voorgenomen om eerst te kijken naar wie er tegenover haar zit.
Vooral te kijken naar de mogelijkheden én om hulpvragen vooral te benaderen vanuit
het perspectief van degene die de vraag stelt. Het draait om afstemming en niet om de
methode.

error: Beschermde content