Jurja Steenmijer | Workshop: ‘Moreel redeneren in de praktijk’

Eén van de kaders waarbinnen een professional het handelen autonoom vormgeeft bestaat uit de (beroeps)ethische dimensie. Een belangrijke vaardigheid is het relateren van de meer abstracte waarden, normen en beginselen van het beroep aan de concrete situatie van de jongere en het gezin.

Die algemene waarden en normen staan in de beroepscode, maar niet alleen daar. We vinden ze ook in ervaringen en opvattingen over ‘goed werk’ en ‘goed leven’. Met die algemene beginselen en details uit de situatie kan de professional het eigen handelen onderbouwen en beargumenteren. Deze vaardigheid wordt moreel redeneren genoemd en is een kernvaardigheid die bij jeugdprofessionals steeds getraind moet worden. Een manier om dat te doen is in gesprek gaan over casussen uit de praktijk. In deze workshop wordt ingegaan op het leren en ook blijven oefenen van moreel redeneren aan de hand van casuïstiek.

Achtergrond Jurja Steenmeijer:
Jurja is sociaal werker en ethicus. Ze werkt als beleidsmedewerker voor beroepsvereniging BPSW en verzorgt trainingen, advies en publicaties op het terrein van beroepsethiek in jeugdzorg en het brede sociaal domein. Ze is auteur van de beroepscode en het boek Professionele autonomie in sociaal werk, een model voor verantwoord handelen (2022).

error: Beschermde content