Jeugdhulp is topsport

Jurja Steenmeijer en Marc Lammers gaan samen in gesprek over autonomie en samenspel.

Professionals weten het allang: jeugdhulp is top- sport. Het vergt inspanning, specifieke kennis en skills en het is geweldig als het uitpakt zoals je beoogt. Maar het kan bij tijd en wijlen ook moeizaam en frustrerend zijn, en het roept spanningsvelden op die niet (alleen) met technisch-instrumentele interventies zijn op te lossen. Het is dan niet vreemd dat de uitdagingen waar jeugdprofessionals in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen, overeenkomsten vertonen met het beoefenen van een teamsport op het allerhoogste niveau.

Marc Lammers was bondscoach van het dames hockey-team en begeleidde hen – onder andere – tijdens hun olym- pische avontuur in Beijing in 2008. Het team sleepte daar onder zijn leiding de gouden medaille in de wacht. Niet alleen Marc’s coachingstechnieken op het sportieve vlak zijn innovatief: zijn pre- sentaties en trainingen voor het bedrijf- sleven zijn eveneens zeer vernieuwend. Door middel van visuele en interactieve middelen zijn de presentaties levendig en emotioneel.

 

Zijn presentatie wordt ingeleid door Jurja Steenmeijer. Zij stipt aan wat de hedendaagse thema’s zijn in de ethisch geladen praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming, en schetst daarmee de context waarin de presentatie van Marc Lammers uiterst relevant blijkt te zijn voor die positief uitdagende, maar ook spanningsvolle praktijk.

Jurja Steenmeijer is maatschappelijk werker en zorgethica. Na enkele decennia gewerkt te hebben als jeugdhulpverlener heeft ze zich gespecialiseerd in de ethische dimensie van Sociaal Werk, met name binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. Ze geeft trainingen op het terrein van beroepsethiek, begeleidt morele beraden, is betrokken bij de ontwikkeling van beroepscodes en adviseert bij ethische vraagstukken en ethiekbeleid. Ze verricht deze werk- zaamheden voor verschillende organisa- ties en opdrachtgevers, waaronder de Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Iedereen herkent het gevoel van flow. Dat voelt goed en het leidt tot onvermoede prestaties. Marc Lammers en Ton Hendrickx bewijzen dat flow maakbaar is. Voor uw team, uw bedrijf of uw organisatie. Aan de hand van een flow-opstelling met elf eigenschappen verklaren zij de groeiende kans om als team in een flow te komen. De effectiviteit van teamleden en het gezamenlijke resultaat verbetert hierdoor.
Flow leidt tot winst.

 

 

 

 

 

error: Beschermde content