DvdJ-tafelgesprek | Ministerie van Justitie en Veiligheid over de Proeftuinen

Eind 2021 is het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) het project ‘Proeftuinen’ begonnen. Het doel van dit project, is om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming op de proef te stellen en om binnen de juridische kaders constructief en creatief te zoeken naar gezamenlijke nieuwe werkwijzen, processen en oplossingen.

Uitgangspunt is daarbij dat de scenario-ontwikkeling en datgene wat in de praktijk wordt beproefd, steeds goed op elkaar afgestemd blijft. Gedurende de looptijd van dit project zullen nieuwe of scherpere vraagstukken geadresseerd worden die aanpassing van de opzet en uitgangspunten van de proeftuinen vragen. Dat betekent een intensieve wisselwerking tussen opgedane kennis, ervaring en inzichten op landelijke en regionaal niveau. Het vraagt van de proeftuinen om flexibiliteit, creativiteit, constructieve samenwerking en waar nodig bijsturing in overleg met de projectgroep op uitvoerings- of samenwerkingsmogelijkheden van de proeftuinen.

error: Beschermde content