DvdJ-tafelgesprek | Het onderzoek naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen heeft onlangs heel wat stof doen oplaaien. Prof. mr. drs. M.R. Bruning, hoogleraar Jeugdrecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, bespreekt tijdens de DvdJ dit onderzoek en de conclusies die hieraan verbonden zijn.

Onderzoekers concludeerden dat de doelen van deze wet maar heel beperkt worden gerealiseerd. Oorzaak: tekortkomingen in de wet zelf, maar voor een belangrijk deel ook de context van het jeugdbeschermingsstelsel.

“Deze wet gaat over het beschermen van kinderen die hulp het hardst nodig hebben”, zegt Mariëlle Bruning, een van de betrokken onderzoekers, bij Nieuwsuur. Ze legt verder uit, “Kinderen van wie de ouders het niet meer kunnen. Die zijn bijvoorbeeld verslaafd, verstandelijk beperkt of willen niet. De overheid heeft de plicht deze kwetsbare kinderen te beschermen. De uitvoering van deze wet faalt dermate dat aan die plicht niet wordt voldaan. De kinderen krijgen daardoor soms meer schade dan dat ze thuis al hebben opgelopen. Heel ernstig.” Gespreksleider Yolande de Best praat daar verder met Mariëlle over.

error: Beschermde content