DvdJ-tafelgesprek | De Proeftuinen & Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Eind 2021 is het VWS het project ‘Proeftuinen’ begonnen. Het doel van dit project, is om het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming op de proef te stellen en om binnen de juridische kaders constructief en creatief te zoeken naar gezamenlijke nieuwe werkwijzen, processen en oplossingen.

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming bestaat uit 4 pijlers; Gezinsgericht, Rechtsbeschermend en transparant, Lerend en Eenvoudig. Uitgangspunt is dat de scenario-ontwikkeling en datgene wat in de praktijk wordt beproefd, steeds goed op elkaar afgestemd blijft. Gedurende de looptijd van dit project zullen nieuwe of scherpere vraagstukken geadresseerd worden die aanpassing van de opzet en uitgangspunten van de proeftuinen vragen. Dat betekent een intensieve wisselwerking tussen opgedane kennis, ervaring en inzichten op landelijke en regionaal niveau. Het vraagt van de proeftuinen om flexibiliteit, creativiteit, constructieve samenwerking en waar nodig bijsturing in overleg met de projectgroep op uitvoerings- of samenwerkingsmogelijkheden van de proeftuinen.

Tijdens het interactieve tafelgesprek worden verschillende onderwerpen besproken met Marieke Wijdeven (VNG) met betrekking tot het project ‘Proeftuinen’. De 4 pijlers van het Toekomstscenario en hoe professionals dit project binnen de kaders, richtlijnen en beroepscode kunnen uitvoeren worden ook besproken. Maar ook welke knelpunten en uitdagingen er zijn en hoe SKJ-geregistreerde professionals in dit project kunnen samenwerken met professionals die géén SKJ-registratie hebben.

error: Beschermde content