De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children

Tijdens de Meet & Greet op de Dag van de Jeugdprofessional kunt u kennismaken met twee medewerkers van de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children.

Defence for Childrenis een internationale kinderrechtenorganisatie. De Kinderrechtenhelpdeskbiedt kinderen, jongeren, ouders, advocaten, hulpverleners en andere betrokkenen gratis juridisch advies en ondersteuning bij vragen over kinderrechten. De leidraad van ons werk is het Kinderrechtenverdrag (IVRK) van de Verenigde Naties. Nederland is partij bij dit verdrag en moet zich dus houden aan de kinderrechten die hierin staan opgenomen.

De vragen die wij ontvangen zijn zeer uiteenlopend qua thema en omvang. Met name kwetsbare kinderen, zoals kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie, ongedocumenteerde kinderen en kinderen in instellingen en pleeggezinnen, lopen een groter risico op schending van hun rechten. Wij helpen alle kinderen in Nederland en gaan verder waar andere organisaties stoppen. Wanneer blijkt dat een kinderrechtenschending verder gaat dan een individueel geval, dan geven wij vanuit de Kinderrechtenhelpdesk die signalen door aan onze collega’s, die extra onderzoek doen en pleiten voor de nodige aanpassingen om het probleem om te lossen.

Ook u als jeugdprofessional kunt met een kinderrechtelijke vraag zitten, of met een probleem waarbij een juridisch advies vanuit kinderrechtelijk perspectief nuttig kan zijn. In al die gevallen kunt u de Kinderrechtenhelpdesk benaderen, zodat wij met u mee kunnen denken en u van juridisch advies kunnen voorzien en/of adequaat kunnen doorverwijzen.

Kijk voor meer informatie op https://defenceforchildren.nl/en kom langs tijdens de Meet & Greet!

Door: Maartje Schulte en Saskia Kokx

Publicaties/rapporten

Boekje IVRK
(In het Kinderrechtenboekje vindt u informatie over de geschiedenis van het Kinderrechtenverdrag, de officiële tekst, de Voorbehouden, de Facultatieve Protocollen en de General Comments)

Rapport ‘Uithuisgeplaatst. En dan?’
(een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien van kinderen die in residentiële instellingen verblijven)

Publicatie ‘Kinderrechten op straat’
(een onderzoek naar dreigende dakloosheid van kinderen in armoede)

Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik danhier.

error: Beschermde content