Collegiaal toezicht SKJ | Workshop: ‘Van tucht naar professionele toetsing’

Alles over de pilot ‘vernieuwing tuchtrecht’: waarbij wordt gestreefd naar een nieuwe vorm van professionele toetsing. Waarbij leren van je fouten, een betere communicatie met je cliënten en voorwaarden tot het leveren van nog betere zorg centraal staan.

“Tuchtrecht is er voor de professional”. Makkelijk gezegd, maar vaak als pittig en zwaar ervaren. Het tuchtrecht was bedoeld voor professionals om ervan te kunnen leren en SKJ heeft sinds de start in 2013 een goed lopende procedure ontwikkeld. Maar de vraag is, leren de professionals die te maken krijgen met een tuchtklacht er daadwerkelijk van?

Met de uitkomsten van het NIVEL-rapport is een brede discussie in gang gezet over de vraag hoe het tuchtrecht zich verder kan ontwikkelen zodat de professional écht iets kan leren van een tuchtklacht.

Vanuit alle kanten is meegedacht over de ontwikkeling van een ‘lerende weg’ binnen het tuchtrecht, welke is uitgemond in een pilot bij SKJ die begin 2022 is uitgerold. Aan deze pilot hebben klagers en professionals op vrijwillige basis mee kunnen doen. Een nieuwe manier van toetsen van de vakmanschap. Waar eerder alle ontvankelijke klachten werden behandeld middels het tuchtrecht gaat SKJ naar een systeem waarbij meer toekomst- en oplossingsgericht wordt gekeken naar een klacht. De zogenaamde ‘Commissie van Consultatie’ is daarbij een belangrijk instrument. In het najaar van 2022 wordt een nieuw tuchtreglement ingevoerd, waarin deze lerende weg een vaste plaats zal krijgen. De feedback van de pilot zullen meegenomen worden in het nieuwe reglement. In deze interactieve workshop trekken Eveline Jacquemijns en Jolanda Winters het gordijn van de nieuwe ‘Commissie van Consultatie’ een stukje open en nemen ze je mee in de wereld van het professionele toetsing.

Achtergrond Eveline en Jolanda:

  • Eveline Jacquemijns: voorzitter College van Toezicht SKJ.
  • Jolanda Winters: Beleidsadviseur & trainer professionalisering sociaal werk en maatwerk trainingen & innovatie trajecten sociaal werk.
error: Beschermde content